Privacyverklaring

Verwerkingsverantwoordelijke
Boozed
Schieweg 64
2627 AN Delft
+31 (0) 15 38 07 515

Persoonsgegevens die worden verwerkt
Boozed kan persoonsgegeven over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Boozed en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een inschrijfformulier op de website aan Boozed verstrekt.
Boozed kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw naam
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres

Waarom Boozed gegevens nodig heeft
Boozed verwerkt uw persoonsgegevens voor de uitvoering van een overeenkomst aangaande een account voor de website. Dit is noodzakelijk om contact met u op te nemen en u te informeren.

Hoelang Boozed gegevens bewaart
Boozed bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan twee jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen
Boozed verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit noodzakelijk is.

Cookies
Op de website worden functionele cookies gebruikt om de online dienstverlening te verbeteren. Daarnaast worden ook analytische cookies gebruikt om het verkeer op de website te analyseren. Uw privacy blijft hierbij gewaarborgd.

RECHTEN & PLICHTEN

  • Inzage, rectificatie en/of verwijdering van uw gegevens. U heeft het recht op inzage, rectificatie en verwijdering van uw gegevens. Ook kan een aanvraag worden gedaan voor de beperking van betreffende verwerkingen. Voor al deze aspecten zal contact moeten worden opgenomen met Boozed.
  • Intrekken van toestemming. U heeft ten allen tijden het recht om uw toestemming in te trekken. Hiervoor zal contact moeten worden opgenomen met Boozed om uw gegevens te laten verwijderen.
  • Recht op bezwaarmaking. U heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking. Ook kunt u te allen tijden een klacht indienen bij Boozed of de Autoriteit Persoonsgegevens.
  • Gegevens verstrekking. Om de uitvoering van een overeenkomst met Boozed tot stand te laten komen bent u verplicht de gegevens waarom gevraagd wordt naar behoren in te vullen.